Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy of ACT is een gedragsmodel uit de derde generatie gedragstherapieën in de psychologie. ACT heeft als doel jouw psychologische flexibiliteit te verhogen

Psychologische flexibiliteit is het zich zonder oordeel bewust zijn van gedachten en gevoelens die zich voordoen in het hier en nu en de vaardigheid om gedrag te stellen in lijn met persoonlijke waarden, ongeacht de context.

Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je je makkelijk aanpast aan wisselende omstandigheden, dat je bewuste en waardengerichte keuzes kunt maken ongeacht de context en ondanks belemmerende gedachten, emoties en innerlijke sensaties.

ACT kan je toepassen op zowat alle domeinen in je leven: loopbaan, relaties, innerlijk, zelfvertrouwen, psychische aandoeningen, ouderschap ... enzoverder


Positieve Psychologie

"Wie zijn talenten benut, wordt een gelukkiger mens"
-- Martin Seligman --

De positieve psychologie helpt je de aandacht verleggen naar de positieve ervaringen, positieve eigenschappen ... en neemt deze als uitgangspunt om op te bouwen.

Wat zijn jouw talenten?
Waar ben jij dankbaar voor?
Waar haal jij voldoening uit?


Duidelijk Durven Communiceren

  • Verbindende communicatie: vanuit behoeften duidelijk durven vragen, met het oog op verbinding met je gesprekspartner
  • Assertieve communicatie: in alle omstandigheden jezelf durven zijn en dat ook uiten
  • Communicatietechnieken: duidelijk durven communiceren vergt het trainen van communicatietechnieken
>