augustus 7, 2021 6:58 am

InVia Coaching

"Ik ben daar niet slim genoeg voor"
"Ik heb maar hoge school gedaan"
"Ik heb daar niet het juiste diploma voor"

Maar al te vaak hoor ik in een traject loopbaanbegeleiding dat intelligentie in één adem genoemd wordt met schoolresultaten, diploma en iets wel of niet kunnen.
En dat is zoooooo jammer, want schoolresultaten en diploma's zeggen niet alles. 

Er zijn altijd nog de omstandigheden waarin iemand zich bevond tijdens die schoolcarrière: hoe was het thuis, hoe zat je mentaal, werd je misschien gepest, zat je in een richting die je interesseerde, ....

Bovendien zijn er verschillende soorten intelligentie. Ik zet de meest voorkomende kort op een rijtje ...

 • Verbale intelligentie
  Verbale intelligentie zegt iets over hoe taalvaardig je bent, hoe sterk je taalinzicht is. 
 • Logisch-wiskundige intelligentie
  Wanneer dit soort intelligentie sterk aanwezig is, gaat het je makkelijk af abstracte problemen op te lossen, logische relaties te zien en dan ben je cijfermatig sterk
 • Ruimtelijke intelligentie
  ... zegt iets over een sterk oriëntatie vermogen. Je bent sterk in details, structuur en ruimtelijk inzicht
 • Muzikale intelligentie
  Je onthoudt makkelijk melodieën, onthoudt vaak dingen op een muzikale manier en wanneer je een muziekinstrument bespeelt, is de kans groot dat je makkelijk deuntjes en liedjes naspeelt "op het gehoor"
 • Lichamelijke of kinesthetische intelligentie
  Mensen met een hoge lichamelijke intelligentie hebben een heel goed gevoel van hun eigen lichaam, ze hebben een sterke coördinatie van bewegingen. Ze bewegen vloeiend en gracieus
 • Intrapersoonlijke intelligentie
  Mensen met een sterke intrapersoonlijke intelligentie, kennen zichzelf heel goed. Ze hebben een heel helder beeld van hun innerlijke zelf, van sterk en zwakke punten en van hoe alles met elkaar verband houdt.
 • Interpersoonlijke intelligentie
  Interpersoonlijke intelligentie zegt iets over inzicht in sociale netwerken en in mensen. Ze hebben wat men vaak noemt "mensenkennis"

... de kennis en wetenschap over intelligentie blijft elke dag toenemen. 

Moraal van dit verhaal(tje) ... wanneer jij jezelf betrapt op de gedachte "ik ben daar niet slim genoeg voor", hoop ik dat je deze gedachte van nu af aan kan nuanceren. Intelligentie gaat over veel meer dan enkel wat je op school leert en welke punten je daarvoor kreeg. Leer jezelf daarom goed kennen en probeer te ontdekken waar jij sterk in bent.

About the Author

"The best way to predict the future, is to create it", zei Peter Drucker ... en daar heeft de mens helemaal gelijk in. Leer jezelf goed kennen. Ontdek wat jou gelukkig maakt. Leer flexibel omgaan met de 'stormen van het leven'... kortom neem zelf het initiatief in eigen handen om het leven te beleven wat jou voldoening geeft ...

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>