top of page

Privacyverklaring Wendy Celis Loopbaanbegeleiding

Bij Wendy Celis Loopbaanbegeleiding hechten we groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft.

1. Verzamelde Gegevens

We verzamelen persoonsgegevens die u direct aan ons verstrekt via onze website, zoals:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Informatie over uw loopbaan en achtergrond

2. Doeleinden van Gegevensverwerking

Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Contact opnemen naar aanleiding van uw verzoek

 • Verzenden van nieuwsbrieven en informatie over onze diensten

 • Verbeteren van onze dienstverlening

 • Analyse en onderzoek om onze website en diensten te optimaliseren

3. Delen van Gegevens

We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

4. Beveiliging van Gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of onbevoegde toegang.

5. Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren.

6. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens

 • Onjuiste gegevens te laten corrigeren

 • Uw gegevens te laten verwijderen

 • Bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking

7. Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

 

Wijzigingen

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze website.

Datum laatste wijziging: [01/01/2024]

Met vriendelijke groet,

Wendy Celis Wendy Celis 

bottom of page