Psychologische flexibiliteit kan je bekijken als de mate waarin iemand zich makkelijk aanpast in wisselende omstandigheden, de mate waarin iemand kan veranderen van perspectief, de mate waarin iemand beschikbare mentale middelen, zoals bijvoorbeeld het regelen van emoties, kan bijstellen en de mate waarin iemand het evenwicht kan bewaren tussen soms tegenstrijdige verlangens en levensgebieden. 

Psychologische inflexibiliteit is zelfs één van de gemeenschappelijke factoren bij verschillende psychische aandoeningen

Binnen Acceptance and Commitment Therapy betekent psychologische flexibiliteit het zich zonder oordeel bewust zijn van gedachten en gevoelens die zich voordoen in het hier en nu en de vaardigheid om gedrag te stellen in lijn met persoonlijke waarden, ongeacht de context (Hayes, 2004).  Interventies ontwikkeld vanuit Acceptance and Commitment Therapy hebben als doel de psychologische flexibiliteit te verhogen.              

ACCEPTATIE - het zonder oordeel verwelkomen van gedachten en emoties

DEFUSIE -  afstand leren nemen van de letterlijke inhoud van gedachten

MINDFULNESS -  aandacht training - je aandacht leren in het hier-en-nu houden

ZELF-als-CONTEXT - flexibel leren omgaan met je zelfbeeld

WAARDEN - helder krijgen wat voor jou belangrijk is in het leven

TOEGEWIJDE ACTIE - keuzes maken en je leven en werk inrichten in lijn met jouw waarden

>