Loopbaanbegeleiding voor ouders met een zorgenkind

en mantelzorgers

... of wanneer een medische situatie invloed heeft op je loopbaan en je loopbaankeuzes

Loopbaanplanning heeft helaas soms ook te maken met een zorgsituatie in je privéleven. Je krijgt te horen dat je kind of je partner ziek is of moet revalideren. Of je zorgt misschien voor je zieke ouders ...

Je wil er zijn voor je kind, voor je zieke partner of voor je ouders, maar hoe combineer je dat met je werk? 
Of misschien heeft je eigen medische situatie wel invloed op je loopbaan en loopbaankeuzes?

Toolbox

De toolbox "Loopbaan met zorg" is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen VDAB, KU Leuven, Magenta, ESF en Pulso en specifiek gericht op ouders in een zorgsituatie en mantelzorgers. Zorg combineren met werk en zelfzorg kan een hele uitdaging zijn.
Bij InVia zijn we getraind om jou te ondersteunen bij bewuste loopbaankeuzes in een zorgsituatie.

Wat komt er aan bod?

  • Betekenis van werk en zorg in je leven.
  • De situatie in kaart brengen. Wegwijs in de instanties die je kunnen ondersteunen om de balans werk - zorg draaglijker te maken
  • Hoe ga ik het gesprek aan met werkgever en collega's?
  • Hoe breng ik de privésituatie ter sprake in sollicitaties? 
  • Verworven competenties vanuit de zorgsituatie. 
  • Is zelfstandige worden iets voor mij?

Met loopbaancheques van VDAB

Wanneer jij in aanmerking komt voor loopbaancheques, dan heb je recht op 7 uur gesubsidieerde loopbaanbegeleiding en je betaalt hiervoor zelf maar 40€ per loopbaancheque (4 + 3)

Wil je weten of je in aanmerking komt voor loopbaanbegeleiding?
Neem dan contact op met VDAB op 0800 / 30 700
www.vdab.be


De loopbaanbegeleiding kan zowel met als zonder loopbaanchequs volledig online verlopen

Hoe verloopt loopbaanbegeleiding online met loopbaancheques? Klik hier

Heb je een loopbaanvraag, maar heb je geen recht op loopbaancheques of wil je liever geen gebruik maken van loopbaancheques?
klik hier


Let op! Loopbaanbegeleiding is geen 'behandeling' voor burn-out. 

Het klopt waarschijnlijk wel dat de aanleiding van je burn-out tenminste gedeeltelijk met je werk te maken heeft. Toch is het van cruciaal belang voor je herstel dat er eerst gewerkt wordt aan het heropbouwen van energie, rust en het anders omgaan met gedachten en emoties.

Loopbaanbegeleiding is dus pas later in het herstelproces aan de orde, zeker niet in het begin.
We beginnen sowieso altijd met een gratis kennismakingsgesprek. In dat kennismakingsgesprek bespreken we samen het behandelplan en of er het loopbaanbegeleiding is wat jij op dit moment nodig hebt.

>